Blogg

Integrering av AI i Sitevision-redaktørens grensesnitt

Hvordan kan kunstig intelligens hjelpe redaktører og besøkende på nettstedet ditt? Hva er utfordringene og mulighetene? Van Hoa Nguyen fra HiQ er Sitevision Most Valuable Professional 2023 og besøker bloggen vår for å snakke om en kommende integrasjon med Sitevision.

En ikon i lila mot rosa bakgrund 

Ingen har sagt at det skal være lett å skrive, ikke sant? Spesielt ikke når idétørke og dårlig fantasi spiller inn. Når du i tillegg skal opprettholde et visst kvalitetsnivå og samtidig sikre lesbarheten for ulike typer brukergrupper, kan det føles som en stor kamp i motbakke før du har skrevet det første ordet.

En coach for innholdsproduksjon

Tenk deg at du har en assistent ved siden av deg, som kan fungere som sparringspartner og coach for deg i arbeidet med å skape innhold. En assistent som kan lese korrektur og korrigere deg når du gjør feil under stress. En som støtter deg og gir deg tips når du føler at du har null inspirasjon. Noen som hjelper deg med å skrive en tekst når du har det travelt.

For brukere med nedsatt funksjonsevne kan denne assistenten være uvurderlig og en mulighet til å delta på lik linje med sine kolleger. Statistikken viser at mellom 10-30 prosent av den svenske befolkningen Lenke til et annet nettsted. har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Denne typen assistanse kommer til å bli stadig mer etterspurt.

AI som redaksjonell assistent

Vi i Sitevision-teamet på HiQ Lenke til et annet nettsted. er for tiden i ferd med å finne og utvikle morsomme løsninger på hvordan vi best kan integrere AI som redaksjonell assistent i Sitevision. Vi ser for oss en assistent som Clippy i Microsoft Word, men en smartere og mer hjelpsom assistent – og en du kan snakke med.

Vi ser følgende fordeler med en integrert AI-assistent i redaktørgrensesnittet:

 • Økt effektivitet
  • Reduserer tiden som brukes på å skrive utkast, noe som igjen gjør at redaktørene kan fokusere på flere og andre oppgaver.
  • Mulighet for å skrive korte og innholdsrike tekster, noe som kan være vanskelig uten hjelpeteknologi. Med støtte fra AI blir det mye enklere.
 • Forbedret kvalitet
  • Reduserer grammatiske feil og hjelper til med setningsstrukturen - noe som i seg selv øker lesbarheten.
  • Produserer lettleste sammendrag av lange tekster, noe som gjør innholdet tilgjengelig for brukere med for eksempel kognitive funksjonsnedsettelser eller dysleksi.
  • AI kan også bidra til å foreslå nøkkelord, metabeskrivelser og overskrifter som er optimalisert for SEO, slik at innholdet blir mer synlig og får bedre rekkevidde.
 • Forbedret kreativitet
  • Kunstig intelligens kan gi et kreativt løft ved å foreslå nye ideer og perspektiver som redaktøren kanskje ikke hadde tenkt på.
  • Den kan hjelpe til med idémyldring ved hjelp av noen få nøkkelord.
  • Den kan analysere rytmen i teksten din og foreslå hvordan du kan tilpasse teksten for å skape mer dynamisk og engasjerende innhold.
 • Gjør innholdsproduksjon mer tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonsnedsettelser
  • Tale-til-tekst kan hjelpe redaktører med lese- og skrivevansker, for eksempel dysleksi.
  • Grammatikk- og stavekontroll
   • AI kan hjelpe brukere med dysleksi ved å automatisk korrigere stave- og grammatikkfeil, noe som reduserer den kognitive belastningen og frustrasjonen som ellers kan oppstå når man lager innhold.
  • AI-drevet prediktiv tekst (som foreslår hvordan ord skal slutte) og autofullføring kan hjelpe brukere med motoriske funksjonshemminger og brukere som har problemer med å skrive av andre grunner (for eksempel en midlertidig gipset arm). Det kan være et verdifullt verktøy som gjør skriveprosessen raskere og mindre fysisk krevende.

Utfordringer og muligheter

Selv om AI gir mange fordeler, er det selvsagt også utfordringer som vi må ta tak i før vi kan begynne å integrere og bruke AI.

Slike integrasjoner krever som regel teknisk ekspertise, noe som også betyr en høyere initial investering. I tillegg til det innledende arbeidet kommer løpende vedlikehold og nødvendige oppdateringer for å sikre at funksjonaliteten er og forblir optimal.

Vi ser imidlertid at integrering av AI i Sitevisions redaksjonelle grensesnitt har et enormt potensial til å revolusjonere det redaksjonelle arbeidet. Å forbedre tilgjengeligheten handler ikke bare om å gjøre innhold tilgjengelig for et bredere publikum - det betyr også å gi redaktører med ulike funksjonshemminger mulighet til å delta fullt ut i innholdsproduksjonen.

Sist, men ikke minst, er det viktig å huske på at AI-integrasjoner må ses på som et verktøy og noe som må balanseres med menneskelig tilsyn for å sikre kvalitet og saklighet. Men hvis vi kan forbedre innholdskvaliteten, øke kreativiteten og tilby verktøy som støtter et bredere brukerfellesskap, kan kunstig intelligens være et morsomt og uvurderlig verktøy for redaktører.

Tagger

Dele

CMS
for intranett

Øk engasjementet og styrk kulturen på arbeidsplassen med et sosialt intranett.

Raskt i gang med startklare maler

Samle styrkene – integrer andre systemer

Sikker og svensk skytjeneste

Alltid i nærheten i mobilappen

Brukervennlig og nettbasert grensesnitt

CMS
for nettsteder

Skap engasjerende nettsteder med fokus på den digitale opplevelsen fra start til mål.

Tilpass mer

Nettanalyse rett i grensesnittet

Lett å bygge tilgjengelig

Sikker og svensk skytjeneste

Brukervennlig og nettbasert grensesnitt